Varför måste online casino utföra KYC-kontroller?

Om du någonsin försökt sätta in en större summa kontanter hos din lokala bank så har du sannolikt redan varit föremål för en KYC-kontroll. Abbreviationen KYC står egentligen för ”Know Your Customer” och är en form av internationell reglering som tagits fram för att stävja pengatvätt och andra olagliga aktiviteter för vilka online casinona kan tänkas vara föremål för.

KYC-kontroller på onlione casinon

När det kommer till casinovärlden så skiljer sig ej detta nämnvärt från ovanstående eftersom man som spelare får gå igenom samma generiska frågor som vid fallet med insättningar av kontanter hos den lokala banken.

Som ett led i att stärka din kunskap kring ämnet i fråga men även göra dig uppmärksam på hur en KYC-tillämpas så kommer vi i denna guide att förse dig med allt som du behöver veta och mer därtill kring ämnet i fråga!

Vad innebär egentligen en KYC-kontroll vid spel hos online casinon?

En KYC-kontroll initieras som ett sätt att säkerställa att de monetära medel som du valt att sätta in hos spelplattformen i fråga härstammar från lagliga och används ej som ett led i att tvätta pengar vilka anses ha ett tvivelaktigt ursprung.

Dock så tenderar även en KYC-kontroll att aktiveras vid begäran av ditt första uttag, framför allt om du lyckats pricka in storvinsten och önskar således få pengarna överförda till den valda betalmetoden.

Hur det hela genomförs i praktiken varierar beroende på nätcasinot i fråga, men vanligtvis så blir man föremål för en rad frågor (både vid insättning & uttag) där man även behöver bifoga en form av identitetsbevis som ämnar styrka att man faktiskt är den individ som man utger sig för att vara.

Senare i guiden så kommer vi att belysa de olika steg som KYC utgörs av mer ingående, men för närvarande så räcker det att vara införstådd med det faktum att KYC-kontrollen är i grund och botten en form av mekanism som ämnar skydda både spelaren och spelplattformen.

Är online casinon juridiskt skyldiga att utföra KYC-kontroller?

Enligt internationellt lag så måste alla spelbolag ha en adekvat kundkännedom. Det gäller båda mer seriösa MGA-casinon, men också Curacao licensierade splebolag. Det hela innebär att man även måste initiera en rad kontroller för att faktiskt säkerställa att de monetära medel som spelarna önskar sätta in anses ha ett legitimt ursprung.

Å andra sidan så måste man även förhindra att potentiella vinster skickas till adekvata betalmetoder som ett led i att förhindra finansiering av terrorism och andra illegala aktiviteter så som det stipuleras i penningtvättslagen. 

Som ett led i att uppnå denna kundkännedom så måste man förutom att begära in underlag såsom namn, adress, telefonnummer samt andra personliga uppgifter även utföra KYC-kontroller emellanåt.

Det sistnämnda är särskilt intressant i sammanhanget eftersom man som spelare kan komma att bli föremål för ett flertal KYC-kontroller under en förhållandevis kort period. Det hela är alltså en pågående process där online casinona ständigt arbetar med att förfina sina processer.

Vänligen gör dig även uppmärksam på det faktum att du i vissa fall kan behöva skicka in flera kopior på dina identitetshandlingar, inklusive andra typer av dokument vilka i sin tur används för att utvärdera att du faktiskt är den individ som du initialt utger dig för att vara. Hur och när dessa processer triggas igång är dock ej något som avslöjas ordagrant.

Vad utgörs en KYC-kontroll av egentligen?

När en KYC-kontroll initieras så brukar det hela återges i form av ett antal punkter. Några av dessa tenderar att nästan uteslutande alltid utgöra en del av grundprocessen och utgörs vanligtvis av följande:

  • Kopia på en eller flera av dina statligt utfärdat ID-handlingar så som körkort eller pass.
  • Kopia på en räkning innehållandes ditt namn där även folkbokföringsadressen återges.
  • Kopia på en betalmetod som du använt dig av hos nätcasinot med ditt fullständiga namn.

Ovanstående punkter definierar de vanligaste punkterna som KYC-kontroller tenderar att omfatta. Dock så får man även ofta frågor gällande huruvida man själv eller något annan befinner sig i en politiskt utsatt ställning.

Vissa spelare kan dock komma att dra sig för att skicka in sina identitetshandlingar, något som i sin tur innebär att man inte kan räkna med att varken kunna sätta in större belopp att spela med eller kunna ta ut potentiella vinster för den delen om man förbiser KYC-kontrollen vill säga.

Så här undviker du onödiga kompletteringar vid KYC-kontroller

När man ombeds gå igenom en KYC-kontroll så finns det ett antal punkter vilka man behöver ha i åtanke för att det hela ska kunna genomföras utan att man riskerar onödiga kompletteringar:

  • Säkerställ att bilden och uppgifterna som återges på identitetshandlingar är väl synliga.
  • Kontrollera att du bifogar alla delar av id-handling (oftast krav på både fram/baksida).
  • Säkerställ att du har en faktura med ditt namn adress ej äldre än 3 månader.
  • Svara alltid sanningsenligt på de frågor som du blir föremål för under KYC-kontrollen.

Om du säkerställer att ovanstående punkter följs till punkt och pricka så kommer du att betydande minska sannolikheten för att råka ut för onödiga kompletteringar. Detta är särskilt av vikt om du önskar göra en större insättning men även lägga beslag på en potentiell vinst.

Kan man avstå ifrån en KYC-kontroll?

I grund och botten så handlar KYC-kontrollerna om att få en högre kundkännedom, något som i sin tur innebär att när/om man blir föremål för dessa så har man inte så mycket till val förutom att ta sig igenom det hela och förse nätcasinot med den information som efterfrågas.

Skulle man göra valet att avböja delaktighet i det hela så kommer man i stället behöva leta sig vidare till en annan plattform eftersom KYC-kontrollen är i grund och botten en automatiserad process som inte går att klicka sig förbi.

Vänligen uppmärksamma även det faktum att när/om en KYC-kontroll initieras är något som ej tydliggörs, men du kan vara ganska säker på att bli föremål för en sådan vid större insättningar eller när du önskar begära uttag på en större vinst. Överlag har spelbolag med en europeisk spellicens mer strikta kontroller.

Vad är egentligen syftet med att utföra KYC-kontroller på spelare?

I grund och botten så handlar det hela om en god kännedom, något som i sin tur ämnar mynna ut i en betydligt högre kontroll gällande pengarnas ursprung (insättning) men även användandet (uttag).

Är KYC-kontrollen en tidsomfattande process?

När det kommer till den tid som krävs för att genomföra en KYC-kontroll så tenderar det hela ej att ta mer än fem minuter att genomföra (vanligtvis). Dock så kan man bli föremål för kompletteringar, en process som i sin tur kan ta flera dagar att slutföra.

Måste man alltid undergå en KYC-kontroll?

När det kommer till KYC-kontroller så ha man som spelare väldigt lite att säga till om. Faktum är att om man önskar sätta in pengar hos plattformen i fråga men även få möjligheten att ta ut potentiella vinster så måste man undergå en KYC-kontroll!

Bror Björnsson Bror är vår content writer med en kommande medelålderskris. Han roar sig med att håna Ardalans val av fluga och får en kick av Padel och vara ett så kallat "troll" på nätet. Han anser sig dock vara betydligt coolare än hipstergänget bakom nätcasinot Frank & Fred...eller var det Frank & Fail.