augusti 1, 2022

Antalet kvinnliga spelmissbrukare har nästan fördubblats på ett decennium

I takt med att spelbolagen etablerar sig inom rikets gränser så ökar även det utbredda spelmissbruket bland åldrarna. Nyligen publicerad statistik från Folkhälsomyndigheterna påvisar en fördubbling av spelmissbrukare under de senaste 10 åren. En annan iögonfallande detalj är att den kvinnliga populariteten för första gången någonsin utgör en majoritet av det hela!

Spelmissbrukare har nästan fördubblats på ett decennium

Om man blickar tillbaka i tiden med 10 år så återger den officiella statistiken att drygt 24 000 svenskar ansågs falla inom kategorin för spelmissbrukare. Idag så är det hela betydligt mer alarmerande där ovanstående siffra nästan dubblats i form av 45 000 registrerade spelmissbrukare – enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten.

En annan oroväckande aspekt enligt den nyligen publicerade statistiken påvisar även det faktum att ungefär 4% av Sveriges befolkning inom åldersspann 16-87 år anses ha eller löpa risk för att utveckla allvarliga spelproblem.

Den största ökningen återspeglar sig bland den kvinnliga populationen som i skrivande stund utgör cirka 64% av de individer vilka ”officiellt” bedöms ha utvecklat en form av spelmissbruk som kräver adekvat behandling.

I jämförelse så ska det tilläggas att samma grupp utgjorde en betydligt mindre andel av individer vilka upplever sig lida av spelmissbruk, då i form av 18% under en likvärdig mätning som ägde rum under 2015.

Enligt Ulla Romild, utredningsansvarig på Folkhälsomyndigheten är det framförallt hos den kvinnliga populationen som vi hittar den största ökningen av spelmissbrukare, samtidigt som andelen män vilka rapporteras ha allvarliga problem med spelandet legat på likvärdiga nivåer under hela perioden.


Enligt henne så återfinns den primära anledningen till den oroväckande ökningen av kvinnor vilka bedöms ha en form av spelmissbruk i form av den expanderande spelbranschen som återfinns inom rikets gränser.

Även om hon är medveten om det faktum att online casinon även existerande för 10 år sedan sedan menar hon på det faktum att det skett en explosionsartad ökning av spelbolag på den svenska marknaden.

Vidare menar hon även att det hela i kombination med möjligheten att man i stor utsträckning fått möjligheten att spela på sina portabla enheter, framförallt på de smarta telefoner där tekniken förbättrats avsevärt för att kunna bemöta kraven på spel bidragit till att spelmissbruket ökat lavinartat.

Spellicensen ämnar stävja ökningen av spelmissbrukare i form av en hårdare reglering av den svenska marknaden

Den första januari 2019 trädde en ny spellag i kraft som ämnade b.la stävja den alarmerande ökningen av spelmissbrukare. Det hela återspeglades i form av en spellicens för alla de spelbolag vilka önskade erbjuda sina tjänster till de svenska spelarna.

Några av de regleringar som återges i licensen är att spelbolag tillåts marknadsföra sig måttligt till den svenska spelmarknaden, samtidigt som de ej längre får erbjuda incitament i form av gigantiska bonusar som ett led i att locka över spelare till att satsa pengar. Detta har dock inte hindrar casinon utan svensk licens från att helt lagligt locka till sig spelare.

Dock så är Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, mindre nöjd med hur spellicensen tillämpas hittills där han menar på att lagen måste skärpas ytterligare som ett led i att reglera de typer av spelreklam som vi ofta får ta ställning till i de olika medierna.

Flera spelbolag har blivit stämda för att marknadsföra sig för aggressivt

På grund av att den svenska spellicensen ej definierar frekvensen av ”måttfullhet” så har flera spelbolag kommit att hamna i kläm med rättvisan där de blivit stämda för att bedriva en alldeles för aggressiv marknadsföring av sina tjänster.

Konsumentombudsmannen som ansvara för att driva stämningarna menar på att de stämda spelbolagens marknadsföring strider mot den lag som återges i spellicensen gällande ”måttfullheten” hos den marknadsföring som tillämpas.

De specifika detaljerna gällande stämningen återges i att marknadsföringen anses ha varit påträngande, ej förenlig med sunt förnuft där man även anses kraftigt ha överdrivit möjligheten till att generera vinster.

Man återger ett konkret exempel i form av att ett av de stämda spelbolagen marknadsför sig i form av en annons där det hela återges i form av en guide som ämnar vägleda spelaren till en vinst på flera miljoner under tiden som hen befinner sig på väg till jobbet.

Slutsats

Även om regleringen av hur spelbolag får marknadsföra sig gentemot de svenska spelarna så återstår det att beskåda huruvida de lagar som införts faktiskt kommer inverka på den ökande spelmissbruk, framförallt bland den kvinnliga populariteten!

Bror Björnsson Bror är vår content writer med en kommande medelålderskris. Han roar sig med att håna Ardalans val av fluga och får en kick av Padel och vara ett så kallat "troll" på nätet. Han anser sig dock vara betydligt coolare än hipstergänget bakom nätcasinot Frank & Fred...eller var det Frank & Fail.