oktober 7, 2022

Allt om skatt på dina spelvinster

När man spelar hos ett utländskt casino så vill man knappast behöva betala skatt för sina framtida vinster. Det hela får anses vara befogat inom sammanhanget, särskilt med tanke på att de spelare vilka väljer att spela hos svenska spelbolag med licens slipper helt och håller beskattning av sina framtida vinster.

Skatt på dina spelvinster

Som ett led i att göra dig mer införstådd på när och var du kan komma att behöva betala skatt för dina vinster så kommer vi i denna guide att illustrera de viktigaste aspekterna när det kommer till ämnet i frågan.

Varför är vinsterna skattefria hos svenska men ej hos de utländska spelbolag?

När du väljer att spela hos ett spelbolag som för närvarande lyder under den svenska spellicensen så kommer du att vara helt befriad från att behöva betala skatt på alla dina framtida vinster, oavsett storleken på dessa!

Du kan med andra ord överföra dina vinster med rent samvete vidare till ditt bankkonto och börja använda dessa direkt, utan att för den delen behöva oroa dig för repressalier från Skatteverket.

För att besvara den initiala frågan så härleds det hela till det faktum (som redan nämnts initialt) till att spelbolagen är de som i stället påförs en skattesats för de vinster som de genererar.

När det kommer till de utländska spelbolagen (gäller ej de inom EU-/EES-regionen) så lyder resa ej under tillsyn av Spelinspektionen, något som i sin tur innebär att den svenska staten går miste om betydande summor, vilka i sin tur kunnat nyttjas till den svenska statskassan.

Som ett led i att komplettera för denna förlust så väljer man istället att påföra en skattesats för alla vinster som spelarna genererar hos utländska spelbolag, förutsatt att plattformen i fråga ej innehar en spellicens från en av de auktoritära instanser vilka återfinns inom EU-/EES-regionen (mer om det strax).

Hur avgör man när man ska betala skatt för sina vinster?

Denna fråga är betydligt mer komplex än vid första anblicken. För att kunna besvara den adekvat så kommer vi att använda oss av ett antal frågeställningar (se nedan) vilka vi sedan tillämpar i vår fortsatta diskussion:

  • Härrör vinsterna från ett online casino som återfinns inom EU/EES?
  • Vilka spellicenser innehar spelplattformen i fråga för närvarande?
  • Har casinot i fråga sin bas inom EU/EES-regionen eller utanför?
  • Riktar sig spelplattformen i fråga till de svenska spelarna?

Som du strax ska bli varse om så är det inte alltid så enkelt att som gemene man göra bedömningen huruvida man kan tänkas komma undan med att behöva betala skatt för sina framtida vinster eller om man behöver allokera en del av den potentiella vinsten till statskassan.

Spelplattformar inom EU-/EES-regionen

För att en spelplattform ska klassas som en EES-plattform så måste aktören i fråga inneha minst en spellicens från en av de instanser vilka för närvarande återfinns inom just EU-/EES-området.

Exempel: Du spelar hos ett online casino som för närvarande har en spellicens utfärdad av MGA – Malta Gaming Authority (tillhör EES-regionen) men även flera andra spellicenser vilka i sin tur utfärdats av instanser som återfinns på flera av de exotiska karibiska öarna (utanför EU-/EES-regionen).

I ovannämnda fall så kommer du att befrias helt och hållet från att behöva betala skatt för dina framtida vinster eftersom den spellicens som utfärdas av MGA – Malta Gaming Authority tillämpas.

Med andra ord så räcker det med att spelbolaget i fråga innehar endast en licens från en instans som i sin tur återfinnas inom EU-/EES-regionen för att man som spelare ska komma undan med att behöva betala skatt för potentiella vinster.

Spelplattformar inom EU-/EES-regionen på svenska 

En annan ytterst förvirrande faktor när det kommer till beskattningen av potentiella vinster vilka genererats hos utländska spelbolag vilka för närvarande saknar en svensk licens är förekomsten av den svenska språket.

Exempel: Du bestämmer dig för att spela hos en online plattform med bas i Estland som även valt att utforma sin webbplats på den svenska språket. Dock så lyder man för närvarande ej under den svenska spellicensen, något som i sin tur medför att även framtida vinster måste beskattas enligt de regler som Skatteverket definierat.

Skulle plattformen i fråga dock välja att ej ha den svenska språket på sin webbplats så skulle man istället komma undan med att behöva betala skatt för sina framtida vinster eftersom just Estland återfinns inom EU för närvarande!

Spelplattformar utanför EU-/EES-regionen

De spelbolag vilka för krävande har sitt huvudsäte utanför EU-/EES-regionen, samtidigt som de även saknar tillgång till en adekvat spellicens från en auktoritet som i sin tur återfinnas inom just EU-/EES medför att du som spelare måste betala skatt för alla de vinster som du genererar hos spelbolaget i fråga.

Det är även viktigt att understryka det faktum att det hela gäller även för de fysiska casinon vilka återfinnas utanför EU-/EES-regionen där man blir beskattad för de potentiella vinster som genereras.

Slutsats

Huruvida du ska betala skatt eller ej för dina vinster är inte alltid uppenbart, framför allt om du är helt grön inom spelbranschen. Vi har i denna guide belyst några av de vanligaste situationerna då du faktiskt behöver betala skatt för framtida vinster, men även när du kommer undan med det hela. Behöver du mer information kan vi hänvisa till Skatteverket som skrivit närmare om skatt på spelvinster.

I slutändan så är det du själv som bär hela ansvaret när det kommer till att ta reda på vad som gäller i den enskilda fallet och ej den specifika plattform som du valt att prova lyckan hos. Grundreglern är att allt inom EU medför ingen skatt. Spelar du dock på ett Curacao casino så är du skatteskyldig.

Vill man dock ej behöva bemöda sig med att reflektera över när/var/hur man ska betala skatt för sina framtida vinster så kan man istället göra det enkelt för sig genom att endast spela hos casinon med svensk licnes.

Bror Björnsson Bror är vår content writer med en kommande medelålderskris. Han roar sig med att håna Ardalans val av fluga och får en kick av Padel och vara ett så kallat "troll" på nätet. Han anser sig dock vara betydligt coolare än hipstergänget bakom nätcasinot Frank & Fred...eller var det Frank & Fail.