Hur kan man spärra sig från utländska casinon?

Om du någonsin spelat hos ett svenskt casino så vet du (förmodligen) redan att man vid behov kan göra valet att utesluta sig från spel hos alla de spelplattformar vilka lyder under den svenska spellicensen med hjälp av tjänsten Spelpaus.

Så spärrar du dig

När det kommer till utländska spelbolag vilka för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen så kan man dock inte använda sig av Spelpaus, något som i sin tur mynnar ut i frågan hur/om det hela är möjligt att åstadkomma hos utländska spelplattformar?

Ovanstående frågeställning är något som vi ämnar gå in djupare som ett led i att göra dig mer införstådd och uppmärksam på de val som du har när det kommer till uteslutningar från spel hos de utländska aktörerna.

Vad innebär egentligen en uteslutning/avstängning hos ett online casino?

Rent konkret så innebär det hela att ditt spelkonto inaktiveras under en given tid, något som i sin tur medför att du varken kan logga in, sätta in pengar men heller ej (för den delen) plocka ut några tidigare vinster vilka återfinns på ditt spelkonto för närvarande.

De perioder för vilka man kan välja att utesluta sig från spel varierar beroende på aktören i fråga. Dock så tenderar dessa (på en generell basis) att återges i form av en spann som ”vanligtvis” kan härledas till följande perioder:

  • 30 dagar
  • 60 dagar
  • 180 dagar
  • 365 dagar
  • Tillsvidare

Den sista alternativet i form av ”tills vidare” innebär att spelkontot inaktiveras/raderas permanent, något som i sin tur innebär att man i framtiden aldrig mer kan spela hos aktören i spelplattformen i fråga.

Avsaknaden av ett centralregister försvårar det hela

På grund av att de utländska spelbolagen ej använder sig av ett centralt register i likhet med de svenska konkurrenterna, i form av Spelpaus, så försvåras det hela ytterligare.

I grund och botten så innebär ovanstående att man i rollen som spelare måste ta kontakt med var och en av de spelplattformar som man önskar utesluta sig från där man explicit begär att bli avstängd från allt spelande!

Det kan även finnas andra processer vilka du behöver tillämpa för att realisera det hela. Likaså kan vissa utländska spelbolag välja att utesluta dig från spel på en och samma gång, varav andra kan behöva betydligt längre tid för att behandla din önskan.

Gör dig införstådd med vad som gäller innan du registrerar dig

Även om vissa spelare har en högre benägenhet än andra att utveckla ett skadlig spelbeteende så är det sällan något som på förhand går att förutse. På grund av det så bör man i rollen som spelare alltid sikta in sig på att välja de spelplattformar vilka arbetar ansvarsfullt och förebyggande.

Som spelare så behöver du ta reda på vad som gäller egentligen för den specifika spelplattformen innan du tar ett aktivt steg och väljer att prova lyckan hos den utländska online casinot.

Genom att göra dig införstådd med vad som gäller innan du faktiskt registrerar dig som spelare så kommer du att (vid behov) få möjligheten att betydligt snabbare och enklare utesluta dig från plattformen i fråga.

En anekdot värd att nämna i sammanhanget är att några av de mest auktoritära spelinstanserna (Malta, Storbritannien, Gibraltar med flera) kräver explicit att alla de spelplattformar vilka ansöker om deras spellicens erbjuder möjligheten till att utesluta sig själv från spelplattformen.

Du måste dock själv ta reda på vad som gäller i den specifika fallet genom att begrunda ingående de villkor som återges. Förutom det så bör du även komma i kontakt med kundtjänsten där du explicit ställer frågan hur man går tillväga för att utesluta sig från spel hos den specifika spelplattformen.

Uteslutningsmetoder hos utländska spelplattformar

En utländsk spelplattform som för närvarande innehar en spellicens från en av de auktoritära spelinstanserna (se ovan) kan komma att erbjuda en eller flera uteslutningsmetoder som ett led i att förmå dig själv att återigen ta kontroll över ditt spelande.

På en generell plan så använder man sig (vanligtvis) av två olika tillvägagångssätt när det kommer uteslutningar/avstängningar hos utländska spelplattformar – vilka återges i form av följande:

  • Profilinställningar – Flera av de välrenommerade utländska aktörerna erbjuder dig som spelare en möjlighet att inaktivera ditt konto via insättningarna vilka återfinns i dina profilinställningar.
  • Kundtjänst – Som vi redan nämnde i föregående kapitel så innebär det hela att du tar kontakt med kundtjänsten hos vederbörande spelplattform och ber explicit om att få bli utesluten.

Det kan självfallet även finnas andra metoder som plattformen i fråga tagit fram på eget bevåg, men ovanstående två utgör i grund och botten de mest vanligaste metoderna när det kommer till uteslutning från spel hos ett utländskt casino som för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Förutom att utesluta dig själv från spel så kommer du även att få motta råd och tips om hur du faktiskt ska förhålla dig till ditt spelande i framtiden, något som i sin tur kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla ett skadligt spelberoende.

Tredjepartsverktyg för uteslutning från spel hos utländska casinon

En annan strategi som effektivt kan tillämpas när det kommer till uteslutningar från spel hos utländska casinon utgörs av de tredjepartsverktyg som återfinns på marknaden för närvarande.

De två mest populära utgörs av Gamban och BetaBlocker, vilka i grund och botten ämnar simulera samma förfaringssätt vid uteslutande av spelare i form av den som tjänsten Spelpaus tillämpar.

Den primära skillnaden återfinns dock i det faktum att man som spelare förhindras från att besöka casino- och spelrelaterade webbplatser, snarare än att faktiskt utesluta sig själv från ett spelkonto som man redan använder sig av.

När det kommer till de ovan nämnda alternativet så debiteras man en avgift vid användning av tjänsten Gamban. BetaBlocker å andra sidan är helt kostnadsfritt att använda, samtidigt som tjänsten även har stöd för de flesta enheter.

Slutsats

Som du förstått vid det här laget så går det även att utesluta sig från spel hos utländska spelbolag vilka för närvarande ej lyder under den svenska spellicens, även om tillvägagångssättet som tillämpas (oftast) kräver mer aktiva insatser från din sida.

Huruvida du faktiskt ska välja att utesluta dig från spel hos utländska online casinon är något som endast du själv kan svara på eftersom vi omöjligt kan veta vilka problem som du för närvarande tampas med när det kommer till ditt spelande.

Om du dock upplever att ditt spelande inverkar negativt på ditt sociala umgänge, jobb, relationer etc, så löper du en risk att utveckla ett skadligt spelberoende, något som i sin tur innebär att du behöver rådgöra med dig själv huruvida en uteslutning från den specifika spelplattformen är adekvat för just din del!

Bror Björnsson Bror är vår content writer med en kommande medelålderskris. Han roar sig med att håna Ardalans val av fluga och får en kick av Padel och vara ett så kallat "troll" på nätet. Han anser sig dock vara betydligt coolare än hipstergänget bakom nätcasinot Frank & Fred...eller var det Frank & Fail.